Gasseksplosjon i hytte utenfor Tromsø – skadde elever evakuert med helikopter