Vil ha full stans i satsing på havbunnsmineraler – ble nedstemt