Jordskjelvet i Andfjorden var 2,5 ganger større enn først antatt