Flere setter seg bak rattet i ruspåvirket tilstand, men ikke i Troms