Ingen streik blant bakkemannskaper ved flyplassene

foto