Drivstoffprisene: – Bortforklaringer og valgflesk i skjønn forening