Her vil folketallet dobles som følge av militær aktivitet

foto
Rådhuset i Evenes. Foto: Hans Viktor Øye