-Jeg har aldri opplevd maken til langvarig uvær som i høst. Vi har faktisk ikke kommet på sjøen de siste fem-seks ukene, sier sjarkfisker Agnar Mikalsen på Andenes.

Akkurat nå er det fortvilelse som rår blant sjarkfiskerne. Høstseifisket har alltid vært et viktig fiske for kystfiskerne. Sammen med sommerfisket skal fiskerne hente omlag halve årsinntekten.

Uvær har nå ødelagt nesten halve høstsesongen for fiskerne, som fortviler over dette.

-Vi har faktisk ikke kommet på sjøen de siste fem-seks ukene og som har ført til store inntektstap for oss, sier Mikalsen. Ved værtjenesten på Andøya flystasjon kan man ikke love annet en sterk vind og regn de nærmeste dagene.

Lammer

At en stor fiskeflåte har ligget i tampene i Andøy i så lang tid, har ført til at fiskeindustrien i kommunen ikke har fått råstoff å arbeide med. Således er det ikke akkurat noen optimistisk stemning eierne gir uttrykk for. I likhet med fiskerne håper man på bedre vær slik at hjulene i fiskeindustrien kan rulle igjen .