Ordføreren åpnet folkemøtet med å beklage at Tjeldsund er rammet av en sedelighetssak.

– Målet vårt er at vi skal ha nulltoleranse i forhold til alle typer krenkende hendelser, sa Liv Kristin Johnsen.

Kommuneoverlege i ETS, Barbro Hætta, informerte videre om hvordan det kan være spesielt vanskelig for gutter og menn å snakke om et vanskelig tema som dette. Ifølge forskning skal være ganske mange menn som opplever seksuell tvang.

– Vi har en langsiktig målsetning om at krenkelser ikke skal skje, og vi vil bli god på å avdekke, samt ha gode rutiner for å melde fra. Desusten skal vi ha et godt hjelpeapparat for de som er rammet, sa Hætta.

De tilbyr hjelp til personer som er involvert direkte eller indirekte, i samarbeid med politi og Barnehuset.

Variasjon

– Men det er varierende hvilke behov de involverte har, dermed varierer det hvilken hjelp de får. Det spenner fra samtaler til videre oppfølging, sier hun til Harstad Tidende.

Nye tilbud fra helsefaglig gruppe er blant annet at Barnehuset kommer til Tjeldsund i februar med et undervisningsprogram med tema vold og nettovergrep. Programmet er kjørt i Tysfjord med god erfaring. Nabokommunen over fjorden har opplevd lignende saker. I forbindelse med undervisningsprogrammet vil det også bli foreldremøte. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) vil også komme til Tjeldsund for å holde kurs for å øke kompetansen på hvordan snakke om overgrep.

Jens Salamonsen i RVTS skrøt av Tjeldsund kommune for måten saken er håndtert på.

– De har jobbet utrolig bra. De har hatt en offensiv holdning til å gi hjelp til de som er berørt, og hatt et godt samarbeid med politi og tjenesteapparat. De har gjort gode grep fra saken oppsto i desember. Sevfølgelig vil det være enkelte ting noen kan reagere på. Noen kan sikkert oppleve at man er for pågående, men det er riktig. Sånn må man gjøre det, sa Salamonsen.

Peder Nyrud, som ikke bor i Tjeldsund, men deltok på folkemøtet, var den eneste som stilte spørsmål i plenum så lenge pressen var til stede.

Han lurte på om ikke en som dekker over, er like skyldig som den som begikk noe.

– Svaret er ikke et ja eller nei, men hvis man medvirker til noe, kan det være straffbart. Det er også straffbart å gi falsk forklaring til politiet eller å angi noen falsk, svarte etterforskningsleder Ragnhild Normann.

Nyttig tiltak

En annen av deltakerne syntes møtet var et bra initiativ fra kommunen.

– Jeg synes det er veldig nyttig at kommunen arrangerer folkemøte om saken, og at folk får anledning til å treffe hverandre i et forum som dette, sier innbygger Arvid Melsbø til Harstad Tidende.

Ordfører Liv Kristin Johnsen var fornøyd med at det kom mange innbyggere.

– Sammenlignet med andre infomøter vi har hatt, kom flere enn vanlig. Vi har hatt en lang informasjonsprosess og med direkteoverføringen på ht.no tror jeg vi har nådd ganske mange, sa hun etterpå.

På det meste fulgte omkring 110 personer direktesendingen på ht.no.

TUNGT PANEL: Kriseteamet i Tjeldsund stilte med eksternt fagkompetanse og brukte over en time på informasjon fra hver enkelt.
SKRYT: Jens Salamonsen i RVTS skrøt av hvordan Tjeldsund har håndtert saken.