De som ble rammet av dødsalgene får øke produksjonen

foto