Styret i Bera Evensens Legat har nylig fattet vedtak om å avlyse tildeling for 2016. Årsaken er manglende midler til disposisjon for tildelinger, opplyser legatets styreleder, Per-Martin Iversen.

– Bera Evensens Legat ble opprettet i 1993 og har sitt navn etter Bera Evensen som døde samme år. Hun var datter av den kjente musikeren, dirigenten og komponisten Alfred Evensen. I sitt testament tilgodeså hun praktisk talt hele sin formue til opprettelsen av et legat i hennes navn. Legatet er ment å kunne gi støtte til personer i Nord-Norge for fortjenstfull innsats innenfor egen utdannelse eller utøvelse innen musikk. Videre kan det tildeles midler fra legatet til sang- og musikkforeninger i Harstad, samt (men unntaksvis) til musikkarrangement i Harstad, forteller Iversen.

Legatet foretok sin første tildeling i 1997 og har til og med 2015 tildelt totalt 1.402.000 kroner fordelt på 113 mottakere.

– Legatet baserer sin tildeling på forrentning av legatets kapital. Nå har renten sunket til et nivå som nesten ikke dekker legatets utgifter. Det er særlig annonseutgiftene som utgjør den største utgiftsposten for legatet. En henvendelse til diverse institusjoner med spørsmål om annonsestøtte har ikke gitt resultater. Legatstyret har derfor funnet det riktig å føre årets lave avkastning over til neste års tildeling, sier styrelederen.