Ordføreren oppfordrer folk til å henge opp det samiske flagget