Disse gir 100.000 til Frelsesarmeen: – Skal øremerkes mat til de som sliter i Harstad