Til debattrekken High Noon inviteres ulike stemmer fra kunst og kultur, forskning, journalistikk og andre deler av samfunnslivet til å reflektere rundt tiden vi nordpå er inne i.

High Noon ledes av journalist og sjefsredaktør i High North News, Arne O. Holm. Holm har over en lengre periode reist rundt i bobil i nordområdene for å oppsøke steder og mennesker som vanligvis ikke dekkes av mediene. HIGH NOON er en videreføring av dette arbeidet og i sommer returnerer Holm og bobilen til Harstad for å igjen ønske velkommen til debatt.

Hver dag tas det utgangspunkt i en hovedgjest som med sitt kunstnerskap åpner for en større debatt om samfunnet vårt. Fire debatter arrangeres i Prandium på UiT hvor vår identitet og våre verdier settes under lupen.

High Noon arrangeres i samarbeid med High North News og UiT Norges arktiske universitet.

1. juni leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport om fornorsknings- politikken og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Hva forteller den oss og hvordan går vi en mer forsonet fremtid i møte?

Hovedgjest: Elle Sofe Sara

Panelgjester: Einar Niemi Anki Gerhardsen Frank Jørstad Inger Eline Eriksen Fjellgren

Arrangementet strømmes i samarbeid med Harstad Tidende.