Det kommer stadig nye bidrag til dette viktige verktøyet for kirurgene ved Harstad sykehus. Men det er fortsatt langt igjen før målet om 20 millioner er nådd.

Gründer Morten Sørgård sier dette tiltaket er bare noe de må støtte.

– Det var ikke vanskelig å bevilge til dette gode og fantastiske tiltaket. Vi har mange ansatte i Harstad og det kan godt hende de vil ha behov for behandling på sykehuset, og roboten kan være redningen.

Sørgård sier de årlig gir rundt 500.000 kroner til frivilligheten som idrettslag.

– Dette bidraget kommer på toppen av det vi allerede har forpliktet oss til, sier han.

Bidrag kan gis på konto: 4730.21.28045 i Sparebanken 68 grader Nord.

De som har gitt til nå:

 • Per Strand Eiendom: 2 millioner.

 • Jeanette og Søren Bothners legat: 2 millioner, i tillegg dekker legatet opplæring av kirurgene i Harstad.

 • Nordic Gruppen: 1 million.

 • Anonym giver: 1 million.

 • Harstad Elektro: 500.000.

 • Anonym giver: 500.000.

 • Anonym giver: 500.000.

 • Harstad sanitetsforening: 350.000.

 • Holmøy Gruppen: 200.000.

 • Tian gruppen: 150.000.

 • Naf avd., Harstad og omegn: 25.000.

 • Bergsengtrimmen: 10.000.

 • Harstad brannkorpsforening: 10.000.