Har funnet 8 grunner til hvorfor de mener Gammelbrygga-vedtak bør omgjøres

foto