Advarer sterkt mot å stoppe arbeidet med Hålogalandsveien

foto