Skremt av politiets forbikjøring ved skole – vitne mener barn var nær ved å bli påkjørt

foto