Lokal bonde: – Større sjanse for at skjemaer er fylt ut feil, enn at dyrene mine lider