Stenger riksveien gjennom sentrum i flere uker. Her blir det omkjøring

foto