Institusjon skifter navn etter å ha fått nye eiere