Blir sluttsummen på kassalappen høyere eller lavere som følge av de nye reglene opposisjonen på Stortinget vedtok fredag? Det er det delte meninger om. Stortingspartiene mener det, og får støtte fra Coop.

Norgesgruppen advarer mot det motsatte: Den frykten deler Konkurransetilsynet, melder VG. Den viktigste regelendringen er at leverandørene må begrunne hvorfor de gir ulik pris til kjedene.

– Det kan gi økte priser og mindre utvalg; man gidder ikke legge så mye i forhandlingene for å presse prisene hvis alle skal ha tilnærmet lik pris. Det kan også gå ut over vareutvalget fordi det ikke er så viktig å satse på å være best mulig, hvis konkurranseelementer blir borte, sier fungerende avdelingsdirektør Beate M. Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Hun sier det tilsynet først og fremst er opptatt av, er at det blir gode forhandlinger mellom aktørene. Forhandlingen er avgjørende for at ikke kjedene tilpasser seg hverandres priser, mener hun.