Nestenulykken: Luftfartstilsynet godtok at kraftlinjen ikke skulle merkes

Et helikopter fra Heli-Team måtte gjøre en kontrollert landing i forbindelse med linjearbeid på høyspent i Gullesfjord i Kvæfjord kommune. Foto: Thor-Ivar Guldberg