30 flyktninger skal bosettes i kommunen. – Vi har snart klar 11 leiligheter