Forrige gang var de minst – nå sliter de med å stille

foto