Dagrun skal sørge for bedre folkehelse i hele Troms og Finnmark