Dømt for grov økonomisk kriminalitet, blant annet 10 tilfeller av skattesvik