Statsrådsbesøk på intergringsenhet: – Skal bosette 210 flyktninger i år

foto