Festarrangør, som er mindreårig, er pålagt å holde ro og orden resten av natten.