Anonym giver vil sikre videreføring av Barnekunstskolen

foto