Rektor har fått ny jobb i Harstad – politiker reagerer på manglende stillingsutlysning

foto