Ønsker seg større dybde i havna, søker om ekstra midler

foto