Onsdag ble dette fartøyet levert fra Polarkonsult i Harstad