Vil bli Nord-Norges mest attraktive bosted – ber om innspill fra innbyggerne