Etterlyser oppgraderingen av barnas uteområder: – Hvor blir det av?

foto