Mener denne brua og steinfyllingen ødelegger for oppdrett – ber om å få flytte lokalitet lenger ut i fjorden

foto
PÅVIRKER: Strømforholdene i havområdet rundt kveøyforbindelsen endret seg etter etablering. Nå vil oppdrettsselskap flytte til en annen lokalitet. Foto: Kjell Magne Angelsen