Mannen som ble hentet opp fra havna i Tromsø, er død