Steile fronter i ankesaken mellom kommunen og Kjøpesenter Nord

foto