I går ble det kjent at Datatilsynet slakter generalsekretær Monica Kristensen Solås og øvrig ledelse i Redningsselskapet for alvorlige brudd på blant annet personvernloven. Tilsynet valgte på bakgrunn av grovheten i overtrampene å politianmelde selskapet.

Allerede torsdag kan dette få konsekvenser for generalsekretærens fremtid når distriktsstyrelederne trår sammen i et hastemøte.

– Vi har innkalt til et møte så raskt det overhodet lot seg gjøre på grunn av den turbulens som er i selskapet, sier landsrådsleder Niels Christian Bang.

"Fatte beslutninger"

Landsrådet i Redningsselskapet er kun underlagt landsmøtet, og har myndighet til å instruere sentralstyret i viktige saker. På dagsordenen står tilliten til ledelsen, på tross av at et ekstraordinært landsmøte så sent som i midten av august ga president Magnus Stangeland og generalsekretær Monica Kristensen Solås nettopp tillit.

– Har du tillit til generalsekretæren og sentralstyret?

– Jeg vil helst slippe å uttale meg om min personlige oppfatning. Jeg kan bare ikke gjøre det, sier Niels Christian Bang.

Han mener landsrådet må få gjøre jobben sin i møtet torsdag.

– Så får vi se hva som kommer ut av det, og så fatte de beslutninger som er naturlige.

Må gå

Jorunn Nilsen, distriktsstyreleder for Redningsselskapet i Troms, har hatt klare meninger om generalsekretærens framgangsmåte. For det er hun stemplet som rabulist og bråkmaker. Nilsen mener "opprørerne i nord" med Datatilsynets rapport har fått en foreløpig oppreisning.

– Jeg håper inderlig at dette betyr en ny vending for selskapet. Folk må våkne, spesielt etter en så voldsom uttalelse som det Datatilsynet kom med, sier Nilsen.

Nylig hjemkommet fra ferie på Azorene har hun ikke fått innkallelsen til møtet, og om den ikke skulle komme vil "rabulisten" innkalle seg selv.

– Jeg skal reise nedover og be om at landsrådet ytrer sin mistillit til ledelsen. Vi kan ikke ha et regime som gjør dette mot sine ansatte.

Nilsen håper at Datatilsynets kritikk skal være nok til å skape en reaksjon ut over den nordligste landsdelen.

– Denne damen, Stangeland og hele sentralstyret må gå. Det er meldingen jeg tar med meg til landsrådet, sier Nilsen.

Har gjort jobben

Niels Christian Bang er av den oppfatning at generalsekretær Monica Kristensen Solås har gjort den jobben hun har vært satt til. Han ønsker imidlertid ikke kommentere om prosessen er gjennomført som forutsatt.

– Hva bør gjøres for å gjenskape tillit til selskapet?

– Jeg har absolutt noen personlige oppfatninger om hva skal gjøres, men jeg kan ikke gå ut med disse på forhånd. Først skal de 13 distriktsstyrelederne komme med sitt syn, og så skal vi finne fram til hva vi skal råde landsstyre til å gjøre, sier Bang.

Verken president Magnus Stangeland eller visepresident Tormod Larsen var i få kontakt for en kommentar i denne saken. Generalsekretær Monica Kristensen Solås er sykemeldt på ubestemt tid.

(Bladet Tromsø)

Foto: Bladet Tromsø