Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innførte, i samråd med Helse Nord, vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik fra 2014.

I sommerferien 2016 vil fødeavdelingen ved UNN Harstad bli stengt i seks uker, fra 27. juni til 8. august.

UNN har fødeavdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik samt fødestuer på Finnsnes og Nordreisa.

I samarbeid med tillitsvalgte

- UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingene bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold. Beslutningen om sommerstenging i UNN Harstad er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder "Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen," skriver kommunikasjonssjef Hilde Pettersen ved UNN i en pressemelding.

- Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien Beslutningen er tatt på et overordnet nivå i samarbeid med tillitsvalgte.

- Svært godt ivartatt

- Det er gjennomført to brukerundersøkelser etter sommerstengingen i 2014 og 2015, og majoriteten av de fødende har svart at de har følt seg svært godt ivaretatt både i Harstad og Narvik. Det er få som er fornøyd med å reise til en annen by for å føde, og noen opplever utrygghet i forbindelse med dette. Vi har derfor to jordmødre i beredskap hele døgnet som kan rykke ut for å gjøre vurderinger, står det i pressemeldingen.

Det utarbeides nå detaljert informasjon til gravide fra Harstad og til primærhelsetjenesten. Det etableres også en følgetjeneste for å ivareta kvinner som må reise ut av sitt lokalsykehusområde for å føde. Ved gynekologisk poliklinikk blir det normal drift med gynekolog til stede i perioden mens fødeavdelingen er stengt.

- Universitetssykehuset Nord-Norge skal sørge for at fødende hjemmehørende i Harstad og omegn blir ivaretatt på en god måte i denne perioden.