Bare to elever søkte seg til linjen brønnteknikk ved Stangnes videregående skole fra høsten av. Bekymringer for en framtid innen oljebransjen ser ut til å ha rammet brønnteknikk ved Stangnes videregående skole kraftig.

- Dette er det eneste linjetilbudet i Troms. Med bare to søkere. Det er derfor ikke mulig å opprettholde dette tilbudet fra høsten av, sier Roar Sollied, fylkesråd for utdanning i Troms.

Sollied har tidligere denne uken besøkt de videregående skolene Stangnes, Rå og Heggen.

- Det er sterkt beklagelig at vi ikke har nok søkere til linjen og må gi den en pause, sier han.

- Vi kommer likevel til å opprettholde linjetilbudet fra skoleåret 2017/2018, sier han.

Det finnes fortsatt en linje for brønnteknikk i regi av Nordland fylkeskommune.

Permitteringer i oljebransjen har helt klart bidratt til at få velger dette utdanningstilbudet.

Det er et paradoks med tanke på året 2013. Da var linjen en av de meste populære ved Stangnes videregående skole.

Det var over 100 søkere til 15 skoleplasser. Det året måtte elevene ha et snitt på 4,8 for å få innpass.

Olje- og energiminister het i 2013 Ola Borten Moe. Han besøkte skolen tirsdag 18 . juni og snakket da med brønnteknikk-elever som var på vei ut i praksis i en bedrift innen oljesektoren.

I år er det tilsammen 14 elever som går ved linja.

TILBAKE: Fra høsten 2017 kan en igjen søke på brønnteknikk ved Stangnes. - Tilbudet høsten 2016 bortfaller med bare to søkere, sier Roar Sollied, fylkesråd for utdanning i Troms. Foto: Tore Skadal Foto: Picasa