Troms Arbeiderparti synes det er beklagelig at UNN-styret ikke tar seg bedre tid i denne saken