Samferdsel og kommunikasjon har i alle år vært essensielt for Harstad. Med sin sentrale beliggenhet i midtre Hålogaland har byen i dag en viktig rolle som handel- og distribusjonssenter, med mange bedrifter som leverer produkter og tjenester til befolkningen og selskaper i regionen og landsdelen for øvrig.

Her kan du lese magasinet digitalt.

Slik var det på slutten av 1800-tallet. Byen Harstad ble til ved at tilknytningen til havet ble brukt som en ressurs; som grunnlag både for fiske, transport og industri.

Dyktige forretningsmenn benyttet mulighetene da seilskutetida var forbi og båtmotorene gjorde sitt inntog. Samarbeid om sjøtransport førte til vekst og fremgang - og ikke minst ringvirkninger; spesielt for hermetikk- og verkstedindustrien.

I denne utgaven av 68°47 N har vi sett på Harstad fra sjøsiden, og plukket ut noen glimt som forhåpentligvis vil gi ny kunnskap, forståelse og innsikt i Harstads næringsliv. Tidligere har vi skrevet mye om oppdrettsnæringen. Denne gangen er det andre sider av havtilknytningen vi gir innblikk i.

Gunnar Reppen har tatt for seg Harstads opprinnelse, basert på tilknytningen til sjøen.

Vi har snakket med Kristian Holst, som drev byens siste fiskemottak i Harstadhamn - byens vogge. Nå kommer det tre store leilighetsbygg i et område som er omformet fra industri til boliger.

Kjell Nilsen er byens siste fisker som selger fast fra kaia. Snart er han pensjonist, men med Harstads satsing på nytt havneområde, fortsetter han.

–Harstad er en fiskerby, og det bør vises, sier han.

Da Bjarkøy ble innlemmet i Harstad, fikk byen plutselig et stort fiskehotell - med plass til en kvart million levende fisk.

Vi har hatt en prat med Petter Inge Pettersen, mannen bak Petter sjømat. John-Hugo Olsen, satser millioner på ny båt og havneanlegg på Aune, slik at familien kan overta og drive i mange år fremover.

Harstad har millioner av kroner liggende å flyte i vannskorpa, i form av fritidsbåter. VI har vært innom selgerne og fått høre om de siste trendene.

Verkstedindustrien går godt, og Statoil er inne i nytt bygg. Visste du at oljeindustrien startet leteboring på land først her i nord?

Regionen har stolte sjøfartstradisjoner tusen år tilbake, men det eneste vi har å vise frem, er noen tufter på Bjarkøy. Det mener Nina Dons-Hansen er for dårlig, og vil gjøre noe med det.

Så ta deg tid til å lese denne utgaven av 68°47 N.

Vi er fortsatt imponert over de som bor her og hva som skjer på våre breddegrader.

Du ser det ikke før du tror det.

Øivind Arvola

Her kan du lese magasinet digitalt.