Dette kom frem under Dobloug og utbyggingssjef John Ommund Syvertsens foredrag på årets Byggebørsen som Harstadregionens Næringsforening avviklet i Harstad torsdag.

- Vi er allerede godt i gang med utbyggingsplanene for Joint Strike Fighter- kampflyene, og har inngått kontrakter med  ÅF Advancia på prosjektstøtte, Nordic office of Architecture, og Cowi og Rambøll.  I nær fremtid vil vi også utlyse anbud på byggeledelse. Total kostnadsramme på alle planlagte prosjekter vil ligge på 4,1 milliarder kroner, sier Dobloug og Siyvertsen.

- Når det gjelder flyttingen av overvåkingsflyene fra Andenes er vi i gang med utbyggingsplanene for å ta i mot disse som planlagt, men er tilpassningsdyktige dersom det skulle komme endringer rundt flyttingen av disse. Her har Forsvarsministeren sagt at det innen påske vil være gjennomført en kvalitetssikring av tallene som Stortinget tidligere har vedtatt.