Innovasjon Norge skal bruke Arctic Race of Norway som pilot

foto