I en uttalelse stilet til UNN-styret, administrende direktør og Helse Nord, krever kommunestyret at fødeavdelingen i Harstad holdes sommeråpen i fremtiden.

Rundt 60 gravide kvinner i Harstad-området blir berørt når fødeavdelingen stenger dørene fra 27. juni og seks uker fremover. Disse kvinnene må kjøre et par timer i bil fra Harstad for å føde sine barn i Narvik.

Siden 2012 har fødeavdelingene i Narvik og Harstad vekslet på å stenge fødeavdelingene. Både i 2012 og i 2014 protesterte kommunestyret i Harstad på stengingen.

– Argumentasjonen denne gangen er mangel på personell, og det til tross for at man etter ny rekruttering oppfyller kravene i nasjonal veileder, påpekes det i uttalelsen.

Stening av føden anses ikke som et fullverdig tilbud for et lokalsykehus, og er derfor ingen løsning befolkningen foretrekker.

– For de fødende er det en klar fordel å ha et godt og trygt tilbud i nærkommunen. I smmerperioden vil omtrent 60 Harstadkvinner føde sine barn, og de står foran en unødig lang reisevei med påfølgende bekymringer knyttet til fødselen, går det frem av utalelsen.

Kommunestyret formoder at sykehuset har et åpent poliklinisk barseltilbud og gynekologisk tilbud dersom stengingen iverksettes. Samtidig ber de folkevalgte om at sykehuset må ha en velorganisert følgetjeneste og at jordmødre er på vakt og kan bistå dersom det oppstår fødsler når avdelingen har stengt.

Kommunestyret viser samtidig til at UNN Harstad har gjort et stort og godt arbeid med å rekruttere nye gynekologer til sykehuset. I tillegg har fødeavdelingen erfarne og dyktige jordmødre.

De folkevalgte advarer mot at usikkerheten rundt framtidig driftskultur, og en drift med fastbestemt ferieavvikling, eller tvungen ambulering, kan ha konsekvenser for de ansatte.

– Dersom man i franmtiden skal lykkes med fortsatt å ha en faglig sterk stab i Harstad, bør ledelsen lytte til de ansatte, påpeker kommunestyret.