Skoleklassen ble værfast på Krøttøya – overnattet på nedlagt hotell

foto