Kommunen tapte sak i Forliksrådet, må bla opp

foto