Fremskynder planene og starter oppgradering av skolegården til sommeren

foto