Den nye og omdiskuterte lakseskatten er allerede innført fra 1. januar i år. Fra nå skal alle lakseprodusentene betale 40 prosent av overskuddet til staten.

Samtidig er fristen for å gi innspill til forslaget i dag, 4. januar, og over 200 høringsinnspill er kommet, skriver NRK Nordland.

Regelrådet, et faglig uavhengig råd underlagt Næringsdepartementet, er én aktør som har gitt innspill. De mener ifølge statskanalen at utredningen fra departementet har flere svakheter.

Rådet stusser blant annet på at skatten trer i kraft før høringsrunden er over.

– Det er mulig jeg begynner å bli glemsk, men jeg har aldri opplevd dette før. Jeg tror ikke det er vanlig, og Regelrådet mener i alle fall at det er uheldig, sier leder for rådet, Sandra Riise til NRK.

Riise er andværing og blant annet tidligere rådmann i Andøy kommune.

Viktig med innspill før vedtak

– Det er uheldig bruk av høringsinstituttet. Når en sender ut saker på høring, er det jo for å få innspill som er viktige at blir vurdert før en endelig avgjørelse blir fattet, fortsetter hun.

Riise sier videre at det er vanlig å vite og kjenne til det som kommer inn av høringssvar, før myndighetene tar en endelig avgjørelse.

Regelrådet mener at det også er naturlig med en evaluering etter en gitt tid, noe som ikke ligger inne i forslaget.

– Det mener vi det bør. Vi må hele tiden tenke på hvordan vi kan involvere næringslivet på en mest mulig effektiv måte.

Selv om det er mye kvalitet i grunnlaget for vedtaket, mener Riise det ikke er bra nok til å gi grønt lys til skatten.